Cách tính nguồn vốn phải vay

Đây là một bài toán rất hay, rất thông dụng (đặc biệt là đối với các bạn làm trong lĩnh vực Ngân hàng thì xác định hạn mức tín dụng/số tiền cho vay cho DN là vấn đề thường xuyên) và có rất nhiều cách giải (mỗi một loại hình doanh nghiệp lại có phương pháp phù hợp riêng)

Cách tính nguồn vốn phải vay

Đứng trên quan điểm nhà tài chính trong doanh nghiệp, việc xác định Nguồn vốn phải vay trong năm kế hoạch sẽ còn có yêu cầu cao hơn nhiều do nếu xác định không chính xác sẽ gây ra tình trạng thiếu vốn, trong một chu kỳ kinh doanh

Để xác định nhu cầu vay vốn, hiện tại có nhiều phương pháp, nhưng với những gì tôi nắm được, tôi mạn phép đưa ra 03 phương pháp như sau:

Phương pháp 1: Truyền thống – Được giảng dạy tại các trường đại học trong nước (Chắc cũng do biên dịch từ sách nước ngoài mà ra)

Ưu điểm: Nhanh gọn, dễ hiểu, dễ làm
Nhược điểm: Dễ sai

Phương pháp xác định:

Hạn mức tín dụng = Chi phí sản xuất cần thiết trong năm KH /Vòng quay vốn lưu động – Vốn tự có (Và coi như tự có)- Huy động khác

Chi phí sản xuất cần thiết trong năm KH = Giá trị sản lượng (DT thuần ) – Khấu hao cơ bản – Thuế – Lợi nhuận đình mức (Lợi nhuận dự kiến)

Phương pháp này chỉ hiệu quả khi:
+ DN đã hoạt động ổn định à các chỉ số hoạt động, về cơ bản là không thay đổi nhiều
+ Phải có số liệu quá khứ để so sánh, làm mốc

Phương pháp 2: Dự báo Bảng cân đối kế toán năm kế hoạch

Phương pháp này tôi được học từ một ông Tây trong trương trình ngắn hạn do WB tổ chức. Đại ý như này:

Bạn hãy tưởng tượng ra, tại một thời điểm bất kỳ trong năm tới, Bảng cân đối kế toán (trong đó có TK vay ngắn hạn) của công ty bạn sẽ ntn ? Lúc đó, đương nhiên bạn sẽ biết được nhu cầu của công ty trong năm kế hoạch ra sao:

VD:
Tiền mặt: Tại một thời điểm bất kỳ, dư tiền mặt trong quỹ của bạn tối thiểu là bao nhiêu ? Tối đa là bao nhiêu ?
Hàng tồn kho : Công ty áp dụng chính sách HTK ntn ? Dự trữ thấp nhất bao nhiêu ? Nhiều nhất bao nhiêu ?
Các khoản phải thu: Chính sách công nợ như nào ? Trung bình, để đòi được tiền của khách mất bao nhiêu ngày ?
Tài sản cố dịnh: Trong năm có kế hoạch mua/thanh lý TSCĐ không, dùng vốn chủ sở hữu bao nhiêu ? Vay bao nhiêu ?

Cứ dần dần, ta dự đoán từng tài khoản một, chúng ta sẽ lần lượt dự báo tất cả các khoản mục trên BCĐKT ngoại trừ TK vay ngắn hạn

Bây giờ, nhu cầu vay ngắn hạn bạn xác định được rồi chứ ? (Nếu không được thì phải học lại Kế toán nhé “Tổng tài sản=Tổng nguồn vốn”)

Tôi đã thử áp dụng trường hợp này khá nhiều trong thực tế và kết quả là: Trên cả mỹ mãn

Ưu điểm: Chính xác, có thể xác định trên nguyên tắc thận trọng, hay chủ quan, mức TB …
Dễ làm (Đặc biệt là đối với doanh nghiệp vì làm gì có ai biết rõ bạn bằng chính bạn ?)

Nhược điểm: Vẫn phải dự báo, dự báo và dự báo
KQ chỉ cho ra được nhu cầu vay khi DN hoạt động BT, chẳng hạn 1 số TH như: Găm hàng, hay Đối tác chậm trả không đòi được đúng KH thì mọi thứ sẽ lộn tùng phèo.
Chú ý:
Phải sử dụng thật nhiều nguồn dữ liệu để so sánh đối chiếu. Càng nhiều càng chính xác

Phương pháp 3: Dòng tiền
Đây là phương pháp tân tiến nhất, hiện đại nhất hichic nhưng mà khó nhất. Phương pháp này tôi học được khi tham gia lớp học “cho vay theo dòng tiền” của WB. Khi ông giảng viên hỏi, điều gì quan trọng nhất để hạn chế rủi ro khi cho vay.
Kết quả là, DÒNG TIỀN
Tại VN các TCTD nước ngoài đã áp dụng SP cho vay theo dòng tiền (không cần TSBĐ): Phương pháp này rất chính xác, dự báo đúng được nhu cầu vay của DN và từ đó cho vay, quản lý dòng tiền về. Nếu có thay đổi thì điều chỉnh cũng dễ