THẺ TÍN DỤNG STEPUP

Hoàn tiền cho mọi giao dịch

– Hoàn 5% cho mua sắm Online (thời trang, công nghệ và sách báo), Uber/Grab và Bảo hiểm

– Hoàn 2% cho thanh toán ăn uống và xem phim

– Hoàn 0.3% cho các giao dịch khác

– Hoàn tối đa 600.000 VNĐ/tháng

– Miễn phí thường niên khi có từ 03 lần chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu sau khi mở thẻ (mỗi lần từ 300.000 VNĐ).

THẺ TÍN DỤNG STEPUP