Tìm hiểu về CIC

Sau khi có tài khoản CIC, bạn có thể đăng nhập, gửi yêu cầu, kiểm tra và thay đổi thông tin cá nhân trong mục “tài khoản của tôi, kiểm tra trạng thái yêu cầu, kiểm tra việc thanh toán của bạn, xem lại và in báo cáo.

Tìm hiểu về CIC

Nếu không có tài khoản CIC, tôi có thể tìm kiếm những thông tin gì trên trang chủ của CIC?

Nếu hiện tại bạn không có tài khoản CIC, bạn có thể xem thông tin trong các mục Giới thiệu chung về CIC, Sản phẩm và dịch vụ, Tin tức, Hỏi đáp trên trang chủ của CIC. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo và in một mẫu báo cáo thông tin tín dụng.

Nếu không có tài khoản, tôi có thể xem một bản mẫu báo cáo thông tin tín dụng không?

Bạn có thể xem một bản mẫu báo cáo thông tin tín dụng trong mục: Sản phẩm và dịch vụ.

Nên làm gì nếu tôi quên mật khẩu tài khoản CIC hoặc mật khẩu của tôi bị hết hiệu lực?