Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard

Thẻ tín dụng mang thương hiệu Visa/MasterCard do Agribank phát hành cho quý khách hàng cá nhân được sử dụng và chấp nhận thanh toán trên phạm vi toàn cầu với tính chất ứng tiền, mua hàng hóa dịch vụ trước, trả tiền sau, mang lại sự thuận tiện cho quý khách hàng mọi nơi mọi lúc.

Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard

Thông tin chi tiết

Hạng thẻ: Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCardcó 3 hạng thẻ:
– Hạng thẻ Chuẩn (Visa Credit Classic).
– Hạng thẻ Vàng (Visa/MasterCard Credit Gold).
– Hạng thẻ Bạch kim (MasterCard Credit Platinum).

Tiện ích và ưu đãi
– Quý khách hàng có thể ứng tiền mặt tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch và các điểm ứng tiền mặt khác trên phạm vi toàn cầu (VND trên lãnh thổ Việt Nam và ngoại tệ tại các nước trên thế giới).
– Quý khách hàng có thể thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc qua Internet (Tải mẫu đăng ký giao dịch qua Internet tại đây), qua thư và điện thoại (MOTO).
– Quý khách hàng có thể thực hiện các giao dịch đặt trước như phòng khách sạn, đạt vé máy bay, tour du lịch, v.v…
– Quý khách hàng có thể vấn tin hạn mức tín dụng tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch
– Quý khách hàng có thể đổi mã PIN tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch.
– Quý khách hàng được miễn phí bảo hiểm tai nạn chủ thẻ trên phạm vi toàn cầu với số tiền bảo hiểm lên tới 15 triệu đồng đối với thẻ hạng Chuẩn/Vàng và lên tới 5000 USD đối với thẻ hạng Bạch kim khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Agribank.
– Quý khách hàng được hưởng lãi suất cho vay thẻ tín dụng cạnh tranh và được miễn lãi cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ lên tới 45 ngày khi thanh toán toàn bộ dư nợ vào ngày đến hạn thanh toán.

Điều kiện sử dụng thẻ

Đối với chủ thẻ chính
– Quý khách hàng cá nhân là người Việt Nam hay nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chịu trách nhiệm dân sự theo đúng các quy định của pháp luật. Riêng với cá nhân người nước ngoài phải có thời hạn cư trú/làm việc còn lại ở Việt Nam ít nhất bằng thời hạn hiệu lực thẻ cộng thêm 45 ngày.
– Quý khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Agibank.
– Quý khách hàng có thu nhập ổn định, hợp pháp và có bảo đảm tiền vay.
– Quý khách hàng đồng ý chấp hành quy định về phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ Quốc tế của Agribank.
– Quý khách hàng đồng ý ký hợp đồng sử dụng thẻ với Agribank.
– Quý khách hàng là chủ thẻ chính có quyền phát hành tối đa hai (02) thẻ phụ.

Đối với chủ thẻ phụ
– Quý khách hàng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật; hoặc có năng lực hành vi dân sự và từ đủ mười lăm (15) tuổi đến chưa đủ mười tám (18) tuổi, được người đại diện theo pháp luật của người đó chấp thuận về việc sử dụng thẻ
– Quý khách hàng đồng ý chấp hành quy định về phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của Agribank và quy định về bảo đảm tiền vay của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank
– Quý khách hàng là chủ thẻ phụ được chủ thẻ chính cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ.

Thủ tục phát hành thẻ
– Giấy đăng ký mở và sử dụng dịch vụ ngân hàng.
– Bản sao CMND hoặc hộ chiếu
– 01 ảnh 3×4 cm chụp trong phạm vi 6 tháng gần nhất
– Hợp đồng sử dụng thẻ
– Hồ sơ bảo đảm tiền vay hoặc xác nhận lương, trợ cấp xã hội của tổ chức, đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Các hạn mức
– Hạn mức tín dụng:

– Hạn mức ứng tiền mặt: Hạn mức ứng tiền mặt tối đa bằng một nửa (1/2) hạn mức tín dụng được cấp

– Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ: Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng phần còn lại của hạn mức tín dụng được cấp, sau khi trừ đi hạn mức ứng tiền mặt đã sử dụng chưa được thanh toán trong kỳ.

– Hạn mức giao dịch:

Hạn mức giao dịch tại ATM, EDC/POS của các ngân hàng khác: Thực hiện theo quy định của Agribank và ngân hàng thanh toán.

Ghi chú: Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ có thể được thay đổi khi có yêu cầu của quý khách hàng nhưng không vượt quá hạn mức tín dụng được cấp.

Quý khách vui lòng tải mẫu liên quan đến Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard tại mục Mẫu biểu đăng ký trên trang chủ website Agribank.