THẺ TÍN DỤNG VPBANK VNA

Tích lũy dặm thưởng để đổi vé máy bay miễn phí tới 1000 địa điểm trên toàn thế giới

– 25.000 VNĐ = 1 dặm thưởng đối với chi tiêu trong nước

– 25.000 VNĐ = 2 dặm thưởng đối với chi tiêu quốc tế

– Tặng 2000 dặm cho KH có giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ

– Tặng 3000 dặm cho KH có chi tiêu từ 300 triệu trở lên trong vòng 1 năm kể từ ngày mở thẻ

Miễn phí thường niên năm đầu tiên nếu KH đạt tổng doanh số giao dịch chi tiêu tối thiểu 2 triệu VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ

THẺ TÍN DỤNG VPBANK VNA