THẺ TÍN DỤNG VPLADY

Hoàn tiền cho mọi giao dịch

– Hoàn 5% cho Giáo dục, Bảo hiểm và Y tế

– Hoàn 2% cho chi tiêu tại siêu thị (Metro, Co-op mart, và big C)

– Hoàn 0.3% cho các giao dịch khác

– Hoàn tối đa 600.000 VNĐ/tháng

– Miễn phí thường niên khi có từ 03 lần chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu sau khi mở thẻ (mỗi lần từ 300.000 VNĐ).

THẺ TÍN DỤNG VPLADY