Tư vấn quản lý tài chính cá nhân

Tập đoàn HSBC vừa phát hành báo cáo mới nhất trong phạm vi cuộc nghiên cứu “Năng lực bảo vệ” nhằm tìm hiểu về nhu cầu và xu hướng bảo hiểm toàn cầu. Báo cáo có tên gọi “Đối diện với tương lai” cho thấy:

Tư vấn quản lý tài chính cá nhân

– Cứ bốn người (25%) trên thế giới thì có một người cho biết họ đang “chịu áp lực về tài chính”. Đây chính là nhóm người sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể nếu có những sự cố xảy đến với họ trong tương lai.

– Gần 1/4 (22%) số người “chịu áp lực về tài chính” dự kiến rằng tình trạng tài chính của họ sẽ tệ hơn trong vòng ba năm tới, so với chỉ 6% những người “chủ động về tài chính” nghĩ tương tự.

– Tuy nhiên, chưa đầy 1/4 (22%) số người “chịu áp lực về tài chính” có bảo hiểm để chi trả một số tiền lớn nếu họ mắc phải bệnh hiểm nghèo, so với 39% số người “chủ động về tài chính”.

– Chỉ gần 1/3 (31%) những người “chịu áp lực về tài chính” có bảo hiểm y tế tư nhân và chỉ hơn 1/4 (27%) có bảo hiểm nhân thọ (so với những người “chủ động về tài chính” với các tỷ lệ lần lượt là 50% và 45%.)

Xét trong bối cảnh Việt Nam, mặc dù thu nhập của các hộ gia đình ngày càng tăng và tâm lý người tiêu dùng trở nên lạc quan hơn nhờ các điều kiện kinh tế thuận lợi, nhưng ông Sabbir Ahmed, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản, HSBC Việt Nam, vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch tài chính cá nhân: Một cá nhân cần phải hiểu rõ tình hình tài chính của mình và quản lý đồng tiền một cách thông minh nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho chính bản thân và gia đình của họ. Thu nhập càng tăng, bạn càng cần phải hiểu biết thấu đáo về quản lý tài chính.